Disclaimer

Hoewel de website van Atelier Saint Michel met de grootste zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor onvolledigheid of onjuistheid, noch de gevolgen daarvan. De website is bedoeld voor cliënten en andere belangstellenden. Het is verboden zonder toestemming van Atelier Saint Michel informatie van deze website aan derden ter beschikking te stellen of anderszins te (doen) exploiteren.

Atelier Saint Michel is de enige opdrachtnemer van alle werkzaamheden. Jegens een ieder zijn toepasselijk de algemene voorwaarden van de Ooa waarin een beperking van aansprakelijkheid is opgenomen. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en fabrieken te Amsterdam onder nummer KvK 56059523.